Atrakcje Warszawa

Warszawa

Zamek Królewski

Zbudowany został w XV wieku służył jako  rezydencja książąt mazowieckich. Z chwilą ogłoszenia Warszawy stolicą , stał się siedzibą króla oraz władz. Był wiele razy  przebudowywany, a podczas II wojny światowej zburzony. Odbudowano go w latach 1971-1988 wykorzystując ocalałe pozostałości.

Dziś charakterystyczna bryła Zamku z wieżą zegarową (z której codziennie o godz. 11.15 odgrywany jest hejnał) wskazuje drogę na Starówkę. Atrakcjami Muzeum które w nim się zanjduje są dwa oryginalne obrazy Rembrandta („Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”)

Zamek ujazdowski

Obecny Zamek wzniesiono na początku XVII wieku i wielokrotnie przebudowywano. Mieszkały tutaj m.in. księżna mazowiecka Anna Radziwiłłówna oraz królowa Bona. W latach 1809-1944 zamek był zaadoptowany na szpital wojskowy. Wtedy też w jego otoczeniu wybudowano pawilony szpitalne, z których część przetrwała do dziś. Zniszczony pod koniec II wojny światowej został odbudowany po 1973 roku. Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej .

Pałac prezydencki

Najokazalszy gmach przy Krakowskim Przedmieściu swój obecny wygląd zyskał w XIX wieku podczas gruntownej przebudowy.

Budowa pałacu w stylu barokowym rozpoczęła się w 1643 roku z inicjatywy hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, z przeznaczeniem na jego warszawską rezydencję. W 1818 roku pałac został siedzibą Namiestnika Królestwa Polskiego. Został wtedy przebudowany w stylu klasycystycznym według projektu Chrystiana Piotra Aignera. W 1821 roku przed pałacem ustawiono kamienne lwy dłuta Camillo Laudiniego, które pozostają tam do dziś. W 1955 roku podpisano tutaj Układ Warszawski, w 1989 roku toczyły się obrady Okrągłego Stołu.

Belweder

Zbudowany w XVII wieku, od połowy XVIII wieku stanowił własność Stanisława Augusta Poniatowskiego, pełnił funkcję manufaktury. Obecny Pałac powstał w wyniku przebudowy XVII-wiecznej willi w latach 1818-1822, według projektu Jakuba Kubickiego. Obecnie Belweder jest wykorzystywany do celów reprezentacyjnych, uroczystości o charakterze wojskowym oraz spotkań dyplomatycznych władz państwa z przywódcami zagranicznymi.

Pałac w Wilanowie

Historia Pałacu Wilanowskiego rozpoczęła się w kwietniu 1677 roku, kiedy to wioska zwana Milanów została własnością Jana III Sobieskiego. Wkrótce zmieniono nazwę na Villa Nova, a następnie na Wilanów. Początkowo zbudowana w tym miejscu rezydencja była niewielka, gdyż Augustyn Locci, nadworny architekt króla, otrzymał za zadanie wzniesienie jedynie parterowego dworu o układzie typowym dla zabudowy Rzeczpospolitej. Jedna na przełomie wieków i zmieniających się właścicieli pałac zmieniał swoje oblicza. Od 1945roku pałac przejęło Muzeum Narodowe w Warszawie. Pałac w Wilanowie należy do nielicznych zabytków w Warszawie, które w niezmienionej postaci przetrwały okres II wojny światowej.

Muzeum Narodowe

Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ponad 800 tysięcy eksponatów - dzieł sztuki polskiej i światowej. Pochodzą one ze wszystkich epok, od antyku do współczesności, i obejmują  malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej.

Unikatami są: Galeria Faras (największa w Europie kolekcja zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu wczesnochrześcijańskiego), Galeria Sztuki Średniowiecznej (unikatowe rzeźby, malarstwo tablicowe i złotnictwo ze wszystkich regionów związanych historycznie z Polską w epoce średniowiecza, uzupełnione o średniowieczne dzieła stworzone w innych rejonach Europy) oraz największy polski obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki (426 x 987 cm).

Specjalne miejsce w zbiorach zajmują obrazy odzyskane, które skradziono podczas II wojny światowejtj.: „Pomarańczarka” Aleksandra Gierymskiego,  „W pracowni malarza” Leona Wyczółkowskiego,  „Nagonka na polowaniu w Nieświeżu” Juliana Fałata  i „Murzynka” Anny Bilińskiej.

Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie (Muzeum), to Zespół Pałacowo-Ogrodowy obejmujący miedzy innymi park  oraz liczne obiekty zabytkowe. Park powstał po przekształceniu dawnego dziko rosnącego lasu, gdzie „przetrzymywano”  w naturalnych warunkach zwierzynę. W XVIII wieku Łazienki stały się najpiękniejszym układem przestrzennym Warszawy i jednym z najpiękniejszych w Europie, zachwycającym na równi zielenią jak architekturą. Łazienki, pełnią dziś różnorodne funkcje: są placówką muzealną, miejscem wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym a także ulubionym miejscem spacerów.

Centrum nauki Kopernika

Centrum oferuje następujące wystawy „Świat w ruchu” można przekonać się na własnej skórze, co czuł astronauta Neil Armstrong, gdy stawał na Księżycu. W galerii „Generacja” dowiemy się czego i dlaczego się boimy. Galeria „Strefa światła” to świetne miejsce dla tych, którzy lubią zagadki kryminalne, a w galerii „Człowiek i środowisko” najważniejszym eksponatem staje się sam zwiedzający. Tutaj poznajemy granicę własnych możliwości, tajniki zmysłów i ciała. Do największych atrakcji należy planetarium „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki projekcjom na sferycznym ekranie, otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym, uczestnicy seansów odnoszą wrażenie przebywania w najodleglejszych zakątkach kosmosu, w głębi oceanu lub w środku wulkanu. Podczas specjalnego seansu mogą się nawet cofnąć do początków życia na Ziemi.

Muzeum Techniki

Muzeum Techniki istnieje  w Warszawie już od 1875 r. Muzeum dba o pielęgnowanie i wyeksponowanie polskiej myśli technicznej. Podzielone tematycznie wystawy przedstawiają stare samochody, motocykle, radia, pozytywki, modele rakiet, znalazł się nawet korytarz kopalni węgla. Unikatowym eksponatem jest "Szklana Panienka”. Jest to postać kobiety ze szkła w naturalnej skali, która w środku ma modele wszystkich narządów: m.in. serca, płuc, wątroby, mózgu, żołądka. Na ekspozycji Hutnictwa można samodzielnie wybić i zabrać do domu monetę. Wybija się ją dokładnie w taki sposób, jak robiono to w średniowieczu.