Terminy ferii zimowych

K: Dla rodzica  Dla organizatora  Dla nauczyciela  Dla uczestnika 11.10.2013 15:44
Terminy ferii zimowych

Podajemy terminy ferii zimowych w 2014 roku z uwzględnieniem poszczególnych województw

20 stycznia - 2 lutego 2014 r. lubelskie
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. łódzkie
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. podkarpackie
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. pomorskie
20 stycznia - 2 lutego 2014 r. śląskie

27 stycznia - 9 lutego 2014 r. podlaskie
27 stycznia - 9 lutego 2014 r. warmińsko-mazurskie

3 lutego - 16 lutego 2014 r. kujawsko-pomorskie
3 lutego - 16 lutego 2014 r. lubuskie
3 lutego - 16 lutego 2014 r. małopolskie
3 lutego - 16 lutego 2014 r. świętokrzyskie
3 lutego - 16 lutego 2014 r. wielkopolskie

17 lutego ...


Ciekawe infomacje przed wyjściem w góry

K: Dla rodzica  Dla organizatora  Dla nauczyciela  Dla uczestnika 09.10.2013 18:37

                                                     Góral mówi: z górami śpasów ni ma (z górami żartów nie ma)  więc:

Uważaj!!!

Warunki atmosferyczne w górach  potrafią zmienić się diametralnie i to jest najważniejsze przykazanie każdego wędrownika górskich szlaków. Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiecie, czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. Pogoda w górach jest tak nieprzewidywalna , jak one same.

Kroki przed wyjściem w góry:

w miejscu pobytu zawsze ...


Wzór zgody rodzica na wycieczkę

K: Dla nauczyciela 09.10.2013 17:20

  Poniżej podajemy wzorcową zgodę dla rodzica

   Zapraszamy do pobierania w pliku word

                                                  

Zgoda rodzica dziecka na udział w ... 

            Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………...                                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka)

Adres zamieszkania..........................................................ucznia / uczennicy klasy ……….. w …………… w terminie ……………. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. Zobowiązuję się do odprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki w dniu na godz. …….., oraz odbioru dziecka w dn. …………. około godziny ………. O wszelkich dolegliwościach zdrowotnych poinformuję nauczycieli-opiekunów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka

                        Data.........................Podpis rodzica ...


O oznakowaniu szlaków górskich

K: Dla nauczyciela 09.10.2013 17:17

  Podajemy praktyczne infomacje - oznaczenie kolorami szlaków pieszych i górskich:

kolorem czerwonym oznacza się szlak główny. Prowadzi on zazwyczaj przez najbardziej widowiskowe i jednocześnie najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo miejsca danego regionu

kolor niebieski wskazuje na szlaki dalekobieżne,

kolorem zielonym i żółtym znakowane są szlaki krótkie, łączące a czasem też - dojściowe,

■ kolor czarny wyznacza krótki szlak docelowy.

W terenach górskich spotkamy również szlaki spacerowe. Przebiegają one wyłącznie w pobliżu większych miejscowości turystycznych i uzdrowisk. Ich długość nie przekraczać 5 kilometrów, a oznakowany jest za pomocą  kwadratu o boku 10 cm. Przekątna dzieli go ...


Regulamin kąpieli

K: Dla rodzica  Dla nauczyciela  Dla uczestnika 09.10.2013 17:11
Regulamin kąpieli

REGULAMIN KĄPIELI I PLAŻOWANIA NAD WODĄ 

     1.     Kąpiel może odbywać się tylko w wytyczonym i zabezpieczonym obszarze wody.

     2.     Miejsce kąpieli powinno być każdego dnia zbadane (zgruntowane) i ściśle wytyczone linkami lub tyczkami.

     3.     Dno w miejscu przeznaczonym do kąpieli musi być równe i oczyszczone z wszelkich ostrych przedmiotów.

     4.     Woda musi być czysta, brzeg osłonięty od wiatru.

     5.     Głębokość wody wytyczonej do kąpieli powinna wynosić od 0,5m do 1,2 m.

     6.     Woda w czasie kąpieli musi być dostatecznie ciepła, nie pozwala się na kąpiel w temperaturze wody poniżej 16 0C.

     7.     Najlepszą porą ...


Wzór Karty kwlifikacyjnej

K: Dla nauczyciela 09.10.2013 15:39

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu, Kolonii

 

 

I.INFORMACJE O OBOZIE

1. Nazwa imprezy: Obóz ogólnokondycyjny z edukacją zdrowotną pn. „Akademia młodego sportowca”

2. Miejsce: Ustka

3. Czas trwania Imprezy: 29.07 do 08.08.2013

II. Dane Uczestnika Obozu

1.        Imię i nazwisko Uczestnika…………………………………………………………………………………………………………………………

2.        Data i miejsce urodzenia………………………………………………….……………............................................................

3.        Pesel………………………………………………..………………………………………………................................................

4.        Numer i nazwa kasy Chorych…………………………………………………….................................................................

5.        Adres zameldowania……………………………………………………………………………………………………………………………….

6.        Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………….

7.        Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………….

8.        Imię i Nazwisko matki/opiekunki…………………………………………………………………………………………………………………

9.        Tel. Dom……………………………………………………….praca……………………………….kom …....................................

Imię i Nazwiska ojca/opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. Dom……………………………………………………….praca………………………….........kom.....................................

Adres rodziców / opiekunów podczas pobytu dziecka na obozie ...


Dozwolone prędkości podczas przewozu dzieci na polskich drogach

K: Dla rodzica  Dla organizatora  Dla nauczyciela 09.10.2013 12:21
Dozwolone prędkości podczas przewozu dzieci na polskich drogach

Pamiętaj !!!

znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy autobusu. Dopuszczalna prędkość autobusu na obszarze zabudowanym:

w godzinach od 5.00 do 23.00 wynosi 50 km/h,

w godzinach od 23.00 do 5.00 wynosi 60 km/h

Autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości

który ogranicza maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h

             Prędkości graficznie:


Obowiązki Ratownika

K: Dla rodzica  Dla organizatora  Dla nauczyciela 09.10.2013 12:06

                                                       Jakie obowiązki pełni ratownik ?

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

z rozp. RM z dnia 6 maja 1997 r. załącznik nr 4 § 9 (Dz. U. Nr 57 poz. 358)

  • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
  • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
  • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
  • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych
  • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
  • reagowanie na wszystkie wypadki ...

Trochę o kadrze podczas wypoczynku

K: Dla rodzica  Dla organizatora  Dla nauczyciela 09.10.2013 11:38
Trochę o kadrze podczas wypoczynku

Kadra i Opiekunowie:

Udany wypoczynek dziecka to odpowiednio dobrana, przeszkolona i kreatywna kadra.

Dla rodziców wysyłających na wypoczynek swoje pociechy najważniejszym elementem jest opieka pedagogiczna.

Kierownik wraz  z opiekunami są odpowiedzialnii za stworzenie ciepłej atmosfery, umożliwiającej na integrację wszystkich uczestników. Powinni nawiązać z nimi przyjazne kontakty, oparte na zaufaniu i zachęcić uczestników do aktywnego udziału w zajęciach.

Kto może sprawować opiekę?

Wszyscy pracujący w charakterze wychowawczo-opiekuńczym z dziećmi czy młodzieżą

muszą mieć ukończone 18 lat i legitymować się co najmniej średnim wykształceniem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nakłada także na organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji o uprawnieniach kierownika wypoczynku ...